Proiectare construcţii şi obţinere autorizaţii de construire

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. are în componenţă o echipă completă de proiectanţi(arhitecţi şi ingineri) pe toate specializările necesare întocmirii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire, a avizelor aferente şi a documentaţiei de proiect tehnic, caiete de sarcini şi detalii de execuţie.

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L.  oferă servicii complete de proiectare pentru:

 • proiectare construcţii civile, industriale şi agricole:
  • proiectare locuinţe unifamiliale sau colective;
  • proiectare blocuri de locuinţe;
  • proiectare clădiri de birouri, administrative;
  • proiectare clădiri de turism, pensiuni şi hoteluri;
  • proiectare clădiri de comerţ şi spaţii comerciale;
  • proiectare spaţii-hale pentru producţie şi depozitare;
  • proiectare clădiri de educaţie-învăţământ, grădiniţe, creşe, şcoli, licee şi centre universitare;
  • proiectare clădiri administrative publice;
  • proiectare clădiri industriale;
  • proiectare clădiri agricole;
  • proiectare construcţii funciare;
 • construcţii de drumuri, străzi şi elemente aferente(rigole, podeţe, poduri, etc…);
  • proiectare drumuri;
  • proiectare străzi;
  • sistematizare verticală;
  • proiectare trotuare, alei;
  • proiectare sistem preluare ape pluviale prin sistem canalizare sau rigole;
  • proiectare poduri şi podeţe;
 • construcţii edilitare:
  • proiectare reţele de alimentare cu apă;
  • proiectare gospodărie de tratare a apei;
  • proiectare sistem de canalizare preluare ape menajere;
  • proiectare staţie de epurare.