Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε;
Είμαστε μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας στον χώρο των κατασκευών.
Από το 2006, όταν ιδρυθήκαμε, έχουμε ολοκληρώσει πάνω από 3000 έργα που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των κατασκευών.
Η εμπειρία μας είναι εκτενής, από μελέτη, αδειοδότηση, εκτέλεση και επιτήρηση.
Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε;
Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:
–    μελέτη και αδειοδότηση κατασκευών
–    επιτήρηση εργοταξίου
–    τεχνικός έλεγχος κατασκευών
–    τεχνικός έλεγχος μελετών
–    επενδύσεις σε κατοικίες
–    τεχνικές και νομοθετικές συμβουλές σχετικά με κατασκευές.
Τα είδη κατασκευών για τα οποία προσφέρουμε τις παραπάνω υπηρεσίες είναι:
–    αστικές, βιομηχανικές και αγροτικές κατασκευές: κατοικίες, γραφεία, δημόσια-διοικητικά κτίρια, αποθήκες ή χώροι παραγωγής κλπ.
–    οδοποιία, γέφυρες, χωροταξία, ενίσχυση-στήριξη εδάφους
–    δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων κλπ.
–    ειδικές κατασκευές όπως διαφραγματικοί τοίχοι, υδραυλικά έργα.
Η ομάδα
Η ομάδα μας αποτελείται από:
–    πολεοδόμους και αρχιτέκτονες
–    μηχανικούς μελετητές δομών
–    μηχανικούς μελετητές υδραυλικών, θερμικών, κλιματιστικών, πυροσβεστικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
–    μηχανικούς μελετητές οδοποιίας, γεφυρών, κάθετων συστημάτων, διαδρόμων αεροσκαφών, πλατφορμών, σηράγγων, καλωδιακής μεταφοράς
–    επιτηρητές εργοταξίου για αστικές, βιομηχανικές και αγροτικές κατασκευές, οδοποιία και γέφυρες, διαδρόμους αεροσκαφών, πλατφόρμες, σήραγγες, καλωδιακή μεταφορά.

Επικοινωνία
Email: contact@idealproiect.com
Web: www.idealproiect.com  συστάσεις: www.idealproiect.ro
Fax: + 40 31 438 20 72
Τηλ.: + 40 764 701 500 + 40 764 764 20 55 01
Διεύθυνση: Τουνάρι, νομός Ίλφοβ