Model proces verbal de recepție lucrări conform H.G. 343/2017- Descarcă / download

Model proces verbal de recepție lucrări de construcții și instalații

Descarcă de mai jos formularul tipizat: model proces verbal de recepție lucrări de construcții și instalații conform H.G. 343 / 2017 .

În 2017 procedura de recepție a lucrărilor de construcții a fost schimbată.

model-proces-verbal-receptie-lucrari-hg-343-2017

Comisia de recepție este formată, la modul general, din:

 • un reprezentant al beneficiarului și care este președintele comisiei;
 • 1-3 specialiști în construcții sau instalații în funcție de categoria de importanță;
 • reprezentantul I.S.C. pentru toate lucrările publice și cele private care nu sunt categoria D de importanță;
 • reprezentantul primăriei ce a emis autorizația de construire;
 • reprezentantul I.S.U. pentru toate categoriile de clădiri pentru care se impune acest lucru conform Legii 307/2006 privind protecția împotriva incendiilor;
 • reprezentantul direcției de cultură pentru acele construcții care sunt monumente istorice.

model proces verbal de receptieSpre exemplu: în cazul unei locuințe(nu locuințe colective) comisia de recepție este formată din:  reprezentantul beneficiarului, un specialist și reprezentantul primăriei.

Secretariatul comisiei de recepție se asigură absolut în toate cazurile de către un diriginte de șantier. 

Dacă comisia are dubii cu privire la calitatea lucrărilor va solicita o expertiză tehnică.

Consideri aceste informații ca fiind utile? Atunci așteptăm un like pe pagina noastră de facebook.

La recepția lucrărilor se va prezenta:

 • cartea tehnică a construcției, inclusiv documentația pentru autorizarea lucrărilor de construcții;
 • punctul de vedere al proiectanților, pe specialități;
 • punctul de vedere al dirigintelui de șantier;
 • certificatul energetic al clădirii;
 • adeverința I.S.C. cu privire la efectuarea plăților către stat.

Model proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor va cuprinde:

 • date de identificare a imobilului;
 • date cu privire la autorizația de construire;
 • membrii comisiei de recepție și calitatea lor;
 • invitații și calitatea lor;
 • informații cu privire la dirigintele de șantier care a asigurat secretariatul comisiei de recepție;
 • constatările comisiei de recepție;
 • decizia comisiei de recepție;
 • motivarea comisiei de recepție.

Membrii comisiei de recepție care sunt reprezentanți ai autorităților publice au drept de veto.