Autorizatie Incendiu Restaurant

Autorizatie incendiu restaurant

În care situații este necesar ca un restaurant să fie obligat la obținerea autorizației de securitate la incendiu?

În conformitate cu H.G. 571 / 2016, anexa 1, capitolul II, litera b, necesită autorizație de securitate la incendiu: acele unități de alimentație publică, deci și restaurante, care au o suprafață mai mare de 200mp, excepție cele amplasate în subsoluri, demisoluri, poduri sau terase unde suprafața limită este de 100mp(capitolul III).

Conform celor scrise mai sus de autorizatie incendiu restaurant nu au nevoie toate spațiile de alimentație publică. Pentru acele spații care nu se încadrează se depune o solicitare privind emiterea unui punct de vedere, lucru care se poate face și electronic dar cu un memoriu pentru descrierea situației și planuri aferente.

O atenție deosebită trebuie acordată faptului că în cazul în care construcția din care face parte se încadrează în categoria celor care necesită autorizație de securitate la incendiu nu mai prezintă importanță dacă spațiul se încadrează sau nu deoarece autorizația este obligatorie per ansamblu, deci și pentru spațiul de alimentație publică, indiferent de situație.

Întocmim documentații și facem toate demersurile necesare pentru obținerea autorizației sau avizului de securitate la incendiu.

Firma este autorizată pentru proiectarea instalațiilor specifice securității la incendiu: detecție și semnalizare, hidranți interiori și exteriori, instalații de ventilare în vederea evacuării fumului și gazelor fierbinți, sprinklere, etc…. De asemenea dispunem de verificatori de proiecte proprii în domeniul securității la incendiu.

Obținerea autorizației de securitate la incendiu nu reprezintă un act formal. Întocmirea documentației în mod corect este importantă dar nu suficientă.

Autorizația de securitate la incendiu se poate obține dacă și numai dacă clădirea îndeplinește toate condițiile legale privind utilizarea conform funcțiunii ce o deține.

Etape obținere autorizatie incendiu restaurant

Astfel că noi propunem următoare formulă de lucru dacă doriți să obțineți o autorizatie incendiu restaurant : 
a. se vizitează amplasamentul și se informează beneficiarul cu privire la deficiențele principale constatate; această etapă este necesară deoarece o bună parte din spații necesită îmbunătățiri semnificative;
b. dacă beneficiarul decide să continue procedura se poate depune documentația pentru aviz sau, dacă beneficiarul decide să facă investițiile propuse fără aviz, se poate depune și direct pentru autorizația de securitate la incendiu.

Care este diferența dintre aviz și autorizație?

Avizul de securitate la incendiu nu oferă dreptul de funcționare.

Autorizația de securitate la incendiu oferă dreptul de funcționare.

Avizul reprezintă o etapă preliminară prin care echipa de proiectanți merge și obține un aviz de la I.S.U. cu privire la măsurile propuse în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Avizul confirmă că măsurile, dacă sunt realizate, vor duce în cele din urmă la obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Autorizația de securitate la incendiu se eliberează dacă un spațiu răspunde din punct de vedere al securității la incendiu tuturor cerințelor legale.

Autorizatie incendiu restaurant – consideratii tehnice

Restaurantele și cluburile cu 150 de persoane sau mai multe, situate în același spațiu sau în camere care comunică direct de la alt nivel decât parterul clădirii și cu mai puțin de 4mp/utilizator, intră în categoria specială a clădirilor cu săli aglomerate.

Restaurantele și cluburile cu mai mult de 200 de persoane, situate în același spațiu sau în camere care comunică direct și amplasate la parterul clădirii și cu mai puțin de 4mp/utilizator, intră în categoria specială a clădirilor cu săli aglomerate.

Trebuie menționat că în cazul restaurantelor trebuie respectate în mod obligatoriu și următoarele condiții:
a. dacă sunt trei niveluri sau mai multe este necesară cel puțin o scară de evacuare închisă în casă de scară proprie; se recomandă ca iluminarea casei de scară să fie manuală;
b. trebuie să existe: iluminat de circulație, evacuare, pentru continuarea lucrului și cel mai probabil împotriva panicii;
c. ușile pe care pe care se evacuează mai mult de 30 de persoane trebuie să se deschidă în direcția evacuării;
d. dimensiunea minimă a ușilor este de 80cm; pe o ușă de 80cm se pot evacua maxim 70 de persoane, pe o ușă de 110cm se pot evacua maxim 140 de persoane;
e. bucătăria trebuie separată de spațiul deschis publicului prin pereți și uși cu performanțe la foc- în caz contrar trebuie dotată cu instalație de ventilare pentru punerea în depresiune față de spațiile din jur; comanda de pornire a instalației de punere în depresiune trebuie să fie manuală și automată;
f. mesele și scaunele trebuie să fie astfel dispune încât căile de evacuare să fie permanent libere;
g. distanța minimă de la o fereastră la cea mai apropiată clădire trebuie să fie de cel puțin 6,00m;

Se impune dotarea obligatorie cu:

a. Hidranţi Interiori- clădiri, compartimente de incendiu şi spaţii de restaurant cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m²;

b. Hidranţi exteriori- clădiri, compartimente de incendiu şi încăperile cu funcțiunea de restaurant cu mai mult de două niveluri sau cu aria construită mai mare de 600m;

c. Sprinklere- clădiri, compartimente de incendiu şi încăperile cu funcțiunea de restaurant cu aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 m2 sau cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ / m2;

d. Desfumare- spaţiile săli aglomerate, cu mai mult de 200 de m2 la parter sau 150m2 la etaj, cu mai puţin de 4m2 de persoană; doar spaţiile la care nu se poate asigura desfumarea prin intermediul golurilor protejate sau nu din pereţii exteriori, aflate la cel mult 30 de m; restaurante aflate la subsol cu mai mult de 300m2;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri, compartimente de incendiu şi încăperile cu mai mult de două niveluri sau cu aria construită mai mare de 600m

 

Detalii: http://idealproiect.com/contact/

email: incendiu@idealproiect.com sau  0764 701 500 .