Când un restaurant are nevoie de autorizație de securitate la incendiu?

Când un restaurant are nevoie de autorizație de securitate la incendiu?

Restaurantele fac parte din unitățile de alimentație publică, ele fiind spații cu funcțiune comercială și care se pot încadra sau nu, în funcție de numărul de persoane, în categoria celor cu săli aglomerate.

Nu toate restaurantele au nevoie de autorizație de securitate la incendiu.

Iată mai jos situațiile în care un restaurant are nevoie de autorizație de securitate la incendiu. În cazul în care vă încadrați în una din situațiile de mai jos atunci este necesar să începeți demersurile necesare pentru obținerea autorizației.

Facem precizarea că în cazul în care un restaurant nu se încadrează în categoria celor care nu necesită autorizație de securitate la incendiu asta nu înseamnă că nu este necesar să îndepliniți normele privind protecția la cerința fundamentală securitatea la incendiu.

  1. dacă restaurantul, inclusiv toate dependințele, are suprafața desfășurată egală sau mai mare de 200mp;
  2. dacă restaurantul este amenajat la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100 mp;
  3. dacă are mai mult de 200 de persoane atunci când este amplasată la parter iar suprafața aferentă unei persoane este mai mică de 4mp;
  4. dacă are 150 de persoane sau mai mult atunci când este amplasată la un nivel al clădirii altul decât parterul și aria aferentă unei persoane este mai mică de 4mp;
  5. dacă face parte dintr-o clădire înaltă, foarte înaltă, din categoria de importanță excepțională și deosebită;
  6. dacă face parte dintr-o clădire de locuit cu mai mult de patru niveluri supraterane la care se realizează sau se amenajează mansarde;
  7. dacă face parte dintr-o clădire pentru sedii ale autorităților publice locale și centrale, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp.

Toate acestea sunt menționate în

Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu