Arhitect Otopeni , Ilfov

Arhitect Otopeni –  S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. dispune de o echipă completă de proiectanţi: ingineri şi arhitecţi, cu sediul în loc. Tunari, jud. Ilfov;

Arhitect Otopeni – firma execută lucrări cu precădere în zona de Nord a Bucureştiului, în localităţile: Tunari, Otopeni, Voluntari-Pipera, Ştetăneşti, Corbeanca, Baloteşti;

Arhitect Otopeni – societatea nu pune la dispoziţie doar simple cunoştinte deţinute de echipa de proiectanţi ci întreaga sa experienţă care constă şi în dezvoltarea de investiţii proprii, urmărire de şantier prin diriginţi de şantier, experţi, verificatori şi auditori energetici; de asemenea asigurăm acoperirea tuturor etapelor cu privire la obţinerea autorizaţiei de construire, construire şi recepţie, inclusiv obţinerea avizelor în numele beneficiarului, diriginţie de şantier şi realizarea procedurilor de recepţie;

Arhitect Otopeni – dispune de o echipă completă de proiectanţi: arhitecţi, ingineri structurişti, ingineri instalatori, ingineri drumuri şi poduri;

Serviciile de proiectare constau în:

 • obţinerea certificatului de urbanism;
 • întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor;
 • obţinerea avizelor şi acordurilor menţionate în certificatul de urbanism;
 • întocmirea propunerii de proiect de autorizaţie în conformitate cu prevederile din certificatul de urbanism şi a avizelor obţinute;
 • obţinerea autorizaţiei de construire;
 • întocmirea proiectului tehnic de execuţie.

Arhitect Otopeni  – documentaţia de obţinere a autorizaţiei de construire trebuie să cuprindă:

 • cerere tip şi anexă la cerere tip;
 • copie act de identitate beneficiar;
 • copie legalizată după actul de proprietate;
 • extras de carte funciară actualizat;
 • copie după certificatul de urbanism şi anexele la certificatul de urbanism;
 • copie cadastru şi ortofotoplan;
 • copie avize şi acorduri conform certificatului de urbanism;
 • copie studii şi expertize dacă este cazul;
 • studiul geotehnic;
 • copie legitimaţii verificatori de proiecte şi referatul verificatorului de proiecte;
 • proiecte tehnice formate din memorii şi planuri scara 1:50 sau 1:100, arhitectură, rezistenţă şi instalaţii.

Arhitect Otopeni  -există situaţii şi tipuri de lucrări care nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire; iată când nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire.

Arhitect Otopeni – preţul de proiectare completă este de 15 euro/mp, pe toate specializările, verificarea de proiect inclusă şi pentru faza de obţinere a certificatului, avizelor, autorizaţiei şi de execuţie. Preţul cuprinde toate taxele legale şi urmărirea de şantier conform legii. Preţul nu cuprinde obţinerea avizelor în numele beneficiarului ci doar întocmirea documentaţiei.

Iată aici găseşti Arhitect Tunari .

Iată aici găseşti Arhitect Otopeni .

Iată aici găseşti Arhitect Baloteşti .

Iată aici găseşti Arhitect Ştefăneşti .