Asociaţii

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. susţine formele asociative de manifestare profesională a companiilor din domeniul construcţiilor.

Considerăm că singura modalitate de a putea obţine calitate este implicarea activă a asociaţiilor profesionale în reglementarea sectorului.

Astfel, societatea este membră şi se implică activ în:

Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri

Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România

Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Clădirilor

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România

Ordinul Auditorilor Energetici din România