Declaraţia manegementului privind politica agentului economic

Declaraţia managementului

privind politica operatorului economic

S.C. IDEAL PROIECT Architecture&Engineering S.R.L. este un agent economic ce oferă servicii de calitate în domeniul construcţiilor:

– proiectare construcţii;

– consultanţă, inginerie şi dirigenţie de şantier;

– execuție construcții și dezvoltări imobiliare;

– verificare de proiecte, expertizare construcţii, auditare şi certificare energetică.

În acest sens tot personalul concură, prin folosirea mijloacelor existente, în vederea satisfacerii nevoilor beneficiarilor, asigurându-ne de cele mai bune soluţii cu respectarea reglementărilor tehnice şi a celor legislative din domeniu.

Oamenii reprezintă principala noastră resursă, şi tocmai de aceea pentru atingerea acestor obiective investim în pregătirea continuă a specialiştilor din cadrul companiei, în echipamente şi produse care să deservească scopul principal al societăţii.

Prin sistemul de management implimentat se asigură condiţii pentru oferirea de servicii conform nevoilor clienţilor, cu apărarea intereselor companiei, în vederea obţinerii unor servicii de calitate, care să răspundă exigenţelor interne dar şi a celor externe, date de legislaţia existentă.

Experienţa noastră acoperă clădiri civile, industriale, agricole şi de infrastructură publică.

Angajamentul nostru faţă de calitate, inovaţie, durabilitate fac să oferim clienţilor noştri soluţia potrivită nevoilor lor.

Prin nivelul de profesionalism dar şi flexibilitate facem astfel încât proiectele noastre să fie finalizate la timp, în limita bugetară impusă şi cu respectarea standardelor în domeniu.

Data

01.01.2023

Director general,

Marius Dorin LULEA