Diriginte şantier Tunari , Ilfov

Diriginte şantier Tunari : S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. oferă servicii de şantier în localitatea Tunari, judeţul Ilfov.

Localizată  cu sediul în judeţul Ilfov, în zona de Nord- loc. Tunari, societatea dispune de o echipă completă de ingineri şi arhitecţi, diriginţi de şantier, proiectanţi, experţi, verificatori şi auditori energetici, ce pot oferi servicii de calitate.

Diriginte şantier Tunari : Preţul serviciului de dirigenţie de şantier este de:

 • 1500 de lei / lună de construcţie;
 • 2000 de lei/lună dacă sunt două construcţii;
 • 2500 de lei/lună dacă sunt trei construcţii.

Preţurile de mai sus sunt aplicabile pentru construcţiilor de locuinte unifamiliale.

Diriginte şantier Tunari : Serviciul de dirigenţie de şantier constă în verificarea de calitate a execuţiei lucrărilor de construcţii şi menţinerea relaţiei cu autoritatea de control în construcţii(Inspectoratul de Stat în Construcţii).

Oferim numai servicii reale şi nu formale. Se vor face cel puţin două vizite pe şantier săptămânal sau ori de câte ori este necesar.

Realizarea de lucrări de execuţie fără diriginte de şantier este ilegală şi se sacţionează cu amendă de la 10 000 de lei până la 20 000 de lei.

Dirigintele de şantier este o componentă importantă a sistemului calităţii şi care oferă şi secretariatul comisiei de recepţie.

Diriginte şantier Tunari : sună  la 0764 701 510.

Diriginte şantier Tunari – obligaţiile principale ale unui diriginte de şantier sunt următoarele:

 • verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indpelinirii conditiilor legale privind incadrarea in termenele de valabilitate;
 • Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si a proiectului;
 • Preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora excutantului libere de orice sarcina;
 • Participarea impreuna cu executantul si proiectantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • Studierea proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
 • Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si existenta vizei expertului tehnic acolo unde este cazul;
 • Verificarea existentei programului de control al calitatii  si precizarea fazelor determinante vizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii;
 • Verficarea existentei tuturor avizelor si acordurilor si modul in care acestea sunt impuse prin proiect;
 • Verificarea existentei si respectarea planului calitatii si a procedurilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
 • Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii: existenta documentelor de atestare a calitatii, verificarea corespondentei calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
 • Interzicerea utilizarii de proiecte pentru constructii fara agremente, declaratii sau certificate de conformitate;
 • Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice si ale contractelor;
 • Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora;
 • Interzicerea realizarii de lucrari de executie de catre persoane neautorizate conform reglementarilor tehnice in viguare;
 • Participarea la verificarile de faze determinante;
 • Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verifcarilor;
 • Interzicerea utilizarii de tehnologii noi nerglementate tehnic;
 • Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in lucrare;
 • Urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si punerea la plata doar a acelor lucrari care sunt corespunzatoare calitativ si cantitativ;
 • Trasmiterea catre proiectant(prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatilor constatate pe parcursul executiei;
 • Dispunerea opririi executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de proiecte atestat;
 • Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la legea 10/1995 in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
 • Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor sau prevederilor date de catre proiectant sau organelle ablitate;
 • Preluarea documentelor de la proiectant si executant si completarea cartii tehnice a constructiei in conformitate cu prevederile in viguare;
 • Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea amplasamentului proprietarului acestuia;
 • Asigurarea secretariatului receptiei si realizarea actelor acesteia;
 • Urmarirea solutionarilor problemelor inscrise in procesele verbale ale receptiei la finalul lucrarilor;
 • Predarea catre investitor ale actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa realizarea receptiei finale.

Găseşti aici diriginte şantier Tunari , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Otopeni , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Baloteşti , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Pipera , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Voluntari , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Corbeanca , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Ştefăneşti , Ilfov .