Execuţie instalaţii incendiu (detecţie, hidranţi, sprinklere)

instalatii-incendiuS.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. este autorizată de către IGSU pentru execuţia de instalaţii incendiu precum detecţie şi semnalizare, hidranţi interiori, hidranţi exteriori şi sprinklere.

Rolul acestor instalaţii incendiu este acela de a răspunde cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu.

Iată care este un Preţ Hidranţi Interiori .

Cere o ofertă de preţ prin email la: contact@idealproiect.com sau telefonic la 0784 20 55 01.

Se pot identifica următoarele tipuri principale de instalaţii incendiu pentru construcţii:

 1. detecţie, semnalizare, alarmare şi comandă;
 2. instalaţii de stingere manuală cu hidranţi interiori;
 3. instalaţii de stingere manuală cu hidranţi exteriori;
 4. instalaţii de stingere automată cu sprinklere(apă pulverizată) şi drencere;
 5. instalaţii pentru asigurarea desfumării – evacuării fumului şi gazelor fierbinţi.

Toate aceste instalaţii incendiu trebuie să asigure protecţia şi salvarea utilizatorilor unei construcţii.

A se vedea şi ce este un Scenariu de Securitate la Incendiu.

Modul de intrare şi punere în funcţiune a unor instalaţii incendiu dintr-o clădire ţine cont de principalul scop: salvarea oamenilor. Astfel, pentru o clădire dotată cu toate instalaţiile pentru securitatea la incendiu, putem concepe următorul scenariu:

 1. prima instalaţie care intră în lucru este cea pentru detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu; aceasta are ca obiectiv identificarea incendiului încă din faza incipientă; rolul revine detectoarelor, ce transmit mesajul către centrala de incendiu, aceasta din urmă dând anumite comenzi în funcţie de programarea concepută; în general, prima opţiune este pentru un detector de fum deoarece poate semnaliza incendiul încă din fazele incipiente;
 2. excepţie clădirile de producţie şi depozitare, vor intra imediat în funcţiune instalaţiile pentru desfumare şi eliminare a gazelor fierbinţi, pentru a se putea asigura condiţii optime pentru evacuare; peste 80% din victimele unui incendiu apar ca urmare a intoxicării cu fum şi gaze fierbinţi, lucru care obligă la intrarea imediată în funcţiune a acestora;
 3. odată semnalat incendiul, până se atinge temperatura critică pentru declanşarea instalaţiilor automate, utilizatorilor le revine obligaţia legală de a se folosi de hidranţii interiori pentru a stinge şi limita focarul de incendiu; hidranţii interiori nu sunt desemnaţi a fi utilizaţi doar de către pompieri; utilizatorii trebuie să fie instruiţi cu privire la modul în care se folosesc instalaţiile de stingere cu hidranţi interiori;
 4. dacă incendiul nu este stins, atunci el va fi însoţit şi de o creştere de temperatură, lucru ce va duce în cele din urmă la declanşarea instalaţiilor automate de limitare şi stingere a incendiilor cu apă pulverizată;
 5. într-o ultimă etapă, odată cu sosirea pompierilor, va avea loc intervenţia şi cu ajutorul hidranţilor exteriori; aceştia sunt concepuţi a fi utilizaţi de către personal specializat, în general de către pompieri; scopul acestor instalaţii este mai mult de limitare a extinderii incendiilor către clădirile alăturate şi de asigurare a condiţiile de intervenţie pentru pompieri în vederea salvării oamenilor şi a acordării primului ajutor.

Proiectantul va trebui să ţină cont de cele menționate mai sus când concepe instalaţii incendiu a construcţiilor.

În cazul unui incendiu se pot distinge patru faze importante:

 1. faza de creştere rapidă a focului în care ard mai întâi materialele cu o temperatură de aprindere scăzută;
 2. faza de regresie a incendiului ca urmare a scăderii cantităţii de oxigen din spaţiul incendiat(temperaturile se menţin ridicate sau chiar cresc);
 3. continuare fazei de creştere ca urmare a 1) aportului de oxigen din perioada de intervenţie 2) sau pentru că se ating temperaturile critice de aprindere la suprafaţa altor materiale combustibile(ce au necesitat o energie de aprindere mai mare);
 4. faza de regresie spre stingere ca urmare a arderii complete a materialului combustibil.