Expertize tehnice construcţii

Prin echipa sa de specialiști Ideal Proiect Architecture & Engineering întocmeşte expertize tehnice pentru următoarele domenii:

Dacă sunteți inginer sau arhitect cu experiență și sunteți interesat pentru a obține atestatul de verificator de proiecte sau expert tehnic și doriți să vă pregătiți în acest sens, atunci puteți intra pe platforma care asigură o pregătire în acest sens pe mai multe domenii de atestare.

Ce este un expert tehnic și cine poate fi expert tehnic?

Regulamentul pentru verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor , precum și verificarea calității lucrărilor executate se face de către un expert tehnic care este definit prin lege astfel: expert tehnic – specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcțiilor, a execuției lucrărilor de construcții și, în situațiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor.

Expertul tehnic este întotdeauna atestat. Atestarea se face numai de către ministerul dezvoltării. Pentru a devenit expert tehnic trebuie să îndeplinești o serie de condiții privind educația avută și experiența profesională. Experții tehnici trebuie să fie constructori cu studii superioare, adică ingineri sau arhitecți. Atestarea se face pe unul sau mai multe domenii în funcție de pregătire și educație.

Când se impune realizarea unei expertize tehnice?

Expertizarea tehnică se poate realiza și în următoarele situații:

a) intervenții la construcții existente;

b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate;

c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor;

d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție;

e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte.