Preţ hidranţi interiori

pret-hidranti-interioriPreţ hidranţi interiori – 40 000 de lei la care se adaugă TVA.

Preţ hidranţi interiori cuprinde următoarele:

 • cămin gospodărie de apă – în care se va monta rezervorul şi grupul de pompare; se realizează din beton armat şi îngropat;
 • rezerva de apă – 5000 L;
 • hidranţi interiori – 3 cutii, pentru fiecare nouă cutie se mai adaugă 4000 de lei;
 • grup de pompare care să asigure – 2,1 l/s şi simultan o presiune de 4bari; pentru un debit de 4,2 l/s se suplimentează preţ hidranţi interiori cu 8 000 de lei;
 • conducte şi fitinguri aferente;
 • fir încălzitor pentru porţiunea exterioară;
 • tablou electric aferent;
 • iluminat de securitate pentru căminul gospodăriei de apă pentru hidranţii interiori.

Durata de execuţie este de 14 zile.

În cazul în care există construcţia în care se poate executa gospodăria de apă atunci vom avea un preţ hidranţi interiori mai mic cu valoare căminului, respectiv 7 000 de lei la care se adaugă TVA. De menţionat că hidranţii interiori nu se pot monta decât în camere protejate şi cu risc mic de incendiu. Nu se admite depozitarea în acel spaţiu a unor materiale combustibile.

A se vedea şi Execuţie instalaţii incendiu 

Rolul hidranţilor interiori este de a se asigura intervenţia rapidă din partea personalului ce foloseşte construcţia, încă din fazele incipiente ale incendiului. Intervenţia cu ajutorul hidranţilor interiori este responsabilitatea tuturor. În acest sens personalul va fi instruit corespunzător.

Câteva reguli minime ce trebuiesc respectate:

 1. conductele nu vor fi mai mici de 2”;
 2. conductele vor fi obligatoriu metalice; nu se admit componente din masele plastice în interiorul spaţiului deservit;
 3. grupul de pompare trebuie să asigure simultan atât presiunea cât şi debitul;
 4. se consideră că raza de acoperire a unui hidrant este de 25m; calculul se face luânduse în considerare toate obstacolele;
 5. montarea de conducte în zone cu pericol de îngheţ se admite numai în sistem apă-aer sau cu fir încălzitor şi izolaţie termică;
 6. execuţia se face de instalatori autorizaţi în cadrul unui sistem de calitate cu ingineri ce supervizează execuţia.