Preţuri

Vă lăsăm mai jos o listă de prețuri dar acestea au caracter orientativ. Pentru o ofertă concretă vă invităm la o discuție.

Preţ proiectare clădiri: 15 euro / m² dar nu mai puţin de 2000 euro /proiect. Preţul cuprinde proiectarea pe toate specialităţile şi la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie(include documentaţia de avizare şi autorizare). Preţul cuprinde participarea la faze determinante.

Preţ proiectare construcţii, altele decât clădirile: 3%-9% din valoarea investiţiei. Preţul cuprinde proiectarea pe toate specialităţile şi la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie(include documentaţia de avizare şi autorizare). Preţul cuprinde participarea la faze determinante.

Preţurile de mai sus includ obţinerea avizelor şi autorizaţiilor în numele beneficiarilor, fără a cuprinde taxele şi studiile aferente.

Preţ dirigenţie de şantier locuinţe sau clădiri cu suprafaţa nu mai mare de 300 m² : 500 de euro / lună. Preţul include verificarea amplasamentului de două ori pe săptămână. Vizitele suplimentare se taxează cu 100 de euro / vizită.

Preţ dirigenţie de şantier pentru alte tipuri de construcţii: 3% din valoarea investiţiei dar nu mai puţin de 500 de euro/lună.

Preţ certificat energetic garsoniere 200 de lei, preţ certificat energetic apartamente 300 de lei, preţ certificat energetic case şi clădiri până la suprafaţa desfăşurată de 300m².

Preţ audit energetic 4 lei/m² , dar nu mai puţin de 2000 de lei / proiect.