Proiectant Autorizat Incendiu

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. este proiectant autorizat(incendiu) pentru instalaţii specifice securităţii la incendiu.

Conform art. 51, alin.2, din legea 307 privind apărarea împotriva incendiilor, proiectarea instalaţiilor specifice pentru securitatea la incendiu nu se poate realiza decât de către persoane fizice sau juridice autorizate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă(pompieri) prin intermediul Centrului Naţioanal pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.

Autorizaţia se emite pe termen nedeterminat şi necesită existenţa de personal atestat pentru astfel de proiecte.

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. este autorizată pentru:

  • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
  • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
  • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat.

Echipa noastră se ocupă de toate demersurile legale pentru obţinerea Avizului de Securitate la Incendiu şi a avizului pentru obţinerea Autorizaţiei pentru Securitatea la Incendiu.

Putem întocmi Expertize pentru Securitatea la Incendiu, Scenarii de Securitate la Incendiu şi realiza Evaluări pentru determinarea Riscului de Incendiu.

Clădirile pentru a funcționa trebuit să respecte condițiile minime privind siguranța din punct de vedere la incendiu. Acest lucru se referă la setul de măsuri pasive și active care au rolul de a limita incendiul, de a salva utilizatorii și de a permite intervenția salvatorilor, de a împiedica incendiul să se extindă în interior sau către alte clădiri, să se evite prăbușirea construcțiilor și , atunci când acest lucru mai este posibil, să se limiteze pagubele materiale.

În acest sens trebuie să se țină cont de condițiile minime necesare conform normativelor tehnice iar construcția să fie corect conformată încă din această etapă. Conformarea unei clădiri vizează toate specializările, fiecare specialist având responsabilitate asupra proiectelor pe care le întocmește: arhitectură, rezistență și instalații.

La faza de proiectare ISU din fiecare județ emite un Aviz de securitate la incendiu. Acesta reprezintă un document care confirmă că un proiect este conform din punct de vedere al cerinței fundamentale securitatea la incendiu.

La faza de funcționare, după recepționarea clădirii, se va emite Autorizația de securitatea la incendiu. Acest document confirmă nu doar că proiectul este corect întocmit dar și că execuția a fost corectă iar clădirea este sigură din punct de vedere a securității la incendiu.

Întocmim documentații complete pentru obținerea avizului de securitate la incendiu sau a autorizații de securitate la incendiu dar asigurăm și servicii de consultanță, asistență tehnică și verificare pentru proiecte care nu sunt întocmite de către colectivul nostru de proiectare.