Verificare de proiecte

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. asigură verificare de proiecte pentru clădiri civile, industriale şi agricole pentru următoarele exigenţe esenţiale:

  • rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii din beton sau metal: A1, A2;
  • siguranţa în exploatare: B1;
  • securitatea la incendiu pentru construcţii şi instalaţii: Cc, Ci;
  • igienă, sănătate şi protecţia mediului: D;
  • economia de energie: E;
  • izolare fonică: F;
  • instalații sanitare: Is;
  • instalații termice și de climatizare: It;
  • instalații electrice: Is.

Verificarea de calitate a proiectelor tehnice este obligația investitorilor și acest lucru se va face prin specialiști atestați. Aceștia se vor asigura că proiectele respectă condițiile minime de calitate conform reglementărilor tehnice valabile la momentul proiectării.

Verificarea de calitate a proiectelor se face conform cerințelor fundamentale aplicabile.

Ideal Proiect Architecture & Engineering dispune de o echipă completă de verificatori de proiecte pentru domeniile mai sus menționate.

Vrei să îţi asigurăm verificarea de proiecte? Cauţi un verificator de proiecte ?