Verificator de proiecte

verificator-de-proiecteVerificator de proiecte – în conformitate cu Legea 10 privind calitatea în construcţii proiectele tehnice întocmite de ingineri şi arhitecţi se vor supune verificării de calitate din partea unui verificator de proiecte atestat.

Verificator de proiecte – un preţ orientativ este de: 0,3 euro / mp  / cerinţă fundamentală, dar nu mai puţin de 25 de euro de proiect, excepţie cerinţa fundamentală securitatea la incendiu -0,6 euro / mp . La suprafeţe mari preţurile sunt proporţionale cu timpul alocat şi complexitate şi nu cu suprafaţa.

Sunteți în căutarea unui verificator de proiecte: contact@formare-specialisti-constructii.ro și la telefon 0740 31 22 24. Verificator de proiecte la cerințele B1, D, Cc, E, F și A1 precum și experți tehnici pe A1, A2, E și F.

Verificator de proiecte: cerinţele fundamentale la care se supun spre verificare proiectele sunt:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă,sănătate şi mediu înconjurător;
 d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
Verificator de proiecte: reglementările existente cer obligatoriu să existe verificarea la exigenţele:
– rezistenţă şi stabilitate la toate construcţiile, excepţie cele ce nu intră sub legea 10;
– igienă, sănătate şi mediul înconjurător atunci când construcţiile se supun procedurii de mediu;
– economie de energie şi izolare termică atunci când se fac reabilitări termice la construcţii existente;
– securitatea la incendiu atunci când construcţiile se supun procedurii de avizare / autorizare pe exigenţa securitate la incendiu;
– siguranţă şi accesibilitate în exploatare – construcţiile civile publice.
Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificator ul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.
Se interzice utilizarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie neverificate.
Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
Constituie contravenţie:
– realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
-însuşirea de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi a proiectelor incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile.