Cine are obligația verificării proiectelor și când?

Toate proiectele din România se supun în mod obligatoriu verificării la cerințe fundamentale.

Cerințele fundamentale la care verificarea este obligatorie sunt:

1. rezistență mecanică și stabilitate în toate cazurile;

2. igienă, sănătate și protecția mediului dacă proiectul se supune procedurii de mediu;

3. economie de energie dacă este vorba de reabilitări termice;

4. securitatea la incendiu dacă este vorba de clădiri care se supun procedurii de avizare și autorizare;

5. alte cerințe fundamentale dacă proiectantul stabilește astfel.

Verificările de mai sus vizează toate specialitățile.

Cine are obligația de a supune proiectul verificării?

Obligația verificării proiectelor nu aparține proiectantului, așa cum s-ar crede. Din această cauză el nu poate fi niciodată sancționat pentru acest lucru.

Obligația verificării proiectului aparține exclusiv investitorului.

Atenție că nu doar proiectele la intervenții care necesită autorizație se supun verificării: toate proiectele se supun, chiar dacă intră în excepțiile art. 11 din Legea 50.

Cine face verificarea?

Verificarea se face prin specialiști atestați. Atestarea se face de către MDRAP. Controlul acestor specialiști se face de către I.S.C..

Verificatorul face un referat în care spune dacă este bine sau nu proiectul din punct de vedere al specializării sale. Dacă este corect ștampilează și documentele-proiectul tehnic.

Verificatorul are o ștampilă tip.

Verificatorul nu verifică condițiile de urbanism căci ele nu sunt cerințe fundamentale. Cerințele fundamentale sunt criterii tehnice clare ce trebuie îndeplinite.

Iată câteva exemple: dimensiunile ușilor, înălțimea treptei, distanța față de vecini, grosimea termoizolației, tipul de perete, ș.a.m.d..