Noul certificat energetic- MC001-2023

certificat energetic

Începând cu luna ianuarie din anul 2023 normativul MC001 a fost modificat. În acest normativ se precizează în clar noua forma a certificatului energetic și care diferă în mod semnificativ față de cea precedentă.

Utilizarea unui certificat energetic emis fără respectarea normativului duce la anularea documentelor semnate sau întocmite pe baza lui.

Dacă sunteți în căutarea unui auditor energetic pentru a vă face un certificat energetic vă aflați exact unde trebuie. Puteți suna la numărul de telefon: +40.765.250.011. Certificatul energetic se poate emite în maxim 24 de ore.

Un certificat energetic este un document oficial care furnizează informații despre eficiența energetică a unei clădiri. Conținutul certificatelor energetice poate varia în funcție de legislația și standardele naționale specifice. Cu toate acestea, în general, un certificat energetic poate conține următoarele informații:

  1. Identificarea clădirii: Adresa clădirii și alte informații de identificare, cum ar fi numărul cadastral sau numărul de înregistrare.
  2. Clasificarea energetică: Clasificarea clădirii în funcție de eficiența energetică, de obicei, prin intermediul unui indicator de performanță energetică (de exemplu, o scară de la A la G, unde A reprezintă cea mai eficientă clădire).
  3. Consumul energetic: Informații despre consumul de energie al clădirii, exprimat în unități specifice, cum ar fi kilowatt-oră pe metru pătrat pe an.
  4. Recomandări de îmbunătățire: Sugestii și recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii, precum izolarea termică, schimbarea sistemului de încălzire sau utilizarea de surse de energie regenerabilă.
  5. Detalii despre evaluare: Informații despre metodologia utilizată pentru evaluarea eficienței energetice a clădirii și despre experții care au efectuat evaluarea.
  6. Valabilitate și emitent: Data emiterii certificatului și numele sau organizația care a emis certificatul.