Asociaţii

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. susţine formele asociative de manifestare profesională a companiilor din domeniul construcţiilor.

Considerăm că singura modalitate de a putea obţine calitate este implicarea activă a asociaţiilor profesionale în reglementarea sectorului.

Astfel, societatea este membră şi se implică activ în:

Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Ordinul Verificatorilor de Proiecte și Experților Tehnici în Construcții

Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri

Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România

Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Clădirilor

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România

Ordinul Auditorilor Energetici din România