Autorizări

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. este autorizată pentru:

 • proiectare sisteme securitate(de către MAI);
 • proiectare sisteme pentru detecţie, semnalizare şi alarmare incendiu(IGSU);
 • proiectare instalaţii pentru stingere incendiu(IGSU);
 • proiectare instalaţii pentru evacuare fum şi gaze fierbinţi(IGSU);
 • execuţie instalaţii pentru detecţie, semnalizare şi alarmare incendiu(IGSU);
 • execuţie instalaţii pentru stingere incendiu(IGSU);
 • execuţie lucrări de ignifugare(IGSU);
 • proiectare şi executare lucrări de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV;

Specialiştii S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. sunt certificaţi ca şi:

 • auditori energetici;
 • evaluatori de risc la incendiu;
 • diriginţi de şantier;
 • responsabili tehnici cu execuția;
 • verificatori de proiecte;
 • experți tehnici;
 • manageri de proiect.