Certificate energetice şi Audituri energetice

Un certificat energetic reflectă performanţa energetică a unei clădiri: energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea şi iluminatul. 

În determinarea performanţei energetice a unei clădiri intervine un calcul matematico-fizic ce face trimitere la caracteristicile elementelor componente ale anvelopei, zona climatică prin radiaţia solară şi prin temperatura exterioară, temperatura dorită la interior, tipul de construcţie, etc…

Performanţa energetică a clădirii şi înscrisă în conţinutul unui certificat energetic este reflectată în principal prin valoare a trei indicatori principali:

 • clasa energetică;
 • consumul total specific de energie;
 • indicile de emisii echivalent Co2.

Certificat energetic Baloteşti .

Certificat energetic Tunari .

Certificat energetic Otopeni .

Certificat energetic Voluntari .

Certificat energetic Corbeanca .

Certificat energetic Ştefăneşti .

Un certificat energetic se va elibera pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • locuinţe unifamiliale;
 • blocuri de locuinţe;
 • birouri;
 • clădiri de învăţământ;
 • spitale;
 • hoteluri şi restaurante;
 • construcţii destinate activităţii sportive;
 • clădiri pentru servicii de comerţ;
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Nu este obligatoriu a se întocmi certificat energetic pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, fie au valoare arhitectură deosebită;
 • clădiri utilizate ca şi lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50m2.

Certificatul energetic se elaborează de către auditorul energetic pentru clădiri la solicitarea investitorului. Acesta este valabil pe o durată de 10 ani de la data întocmirii sau până vor avea loc lucrări majore de intervenţie şi care duc la modificarea înscrisurilor menţionate într-un certificat energetic.

Certificatul energetic se va întocmi şi se va prezenta la recepţia lucrărilor. Dacă la recepţie nu se va prezenta certificatul energetic atunci recepţia se consideră ca fiind nulă de drept.

Dacă vânzarea unei clădiri se face înainte de recepţie este obligatoriu ca certificatul energetic să se realizeze pe baza documentaţiei tehnice, urmând ca la recepţie să se întocmească pe baza situaţiei real executate.

Certificatul energetic se va întocmi de către auditorul energetic.

Pentru clădirile noi este necesar ca din faza de proiectare să se prevadă sisteme eficiente de producere a energiei necesare unei clădiri și care să nu polueze. În acest sens se va realiza un studiu de soluții energetice alternative pentru a se stabili dacă o astfel de măsură de impune.

sursa www.software-certificat-energetic.ro