Dirigenţie de şantier

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. oferă servicii de dirigenţie de şantier şi impunere a calităţii în construcţii pentru domeniile:

  • construcţii civile, industriale şi agricole;
  • instalaţii electrice, sanitare, termice şi ventilaţii-climatizare pentru construcţii civile, industriale şi agricole;
  • construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;
  • lucrări hidrotehnice;
  • drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu.

Rolul dirigintelui de şantier este de a reprezenta pe beneficiar în relaţia cu factorii implicaţi în procesul de execuţie, cu scopul implimentării în condiţii de calitate şi conform legii, normativelor, standardelor şi proiectului tehnic.

Dirigintele de şantier urmăreşte procesul de execuţie şi nu permite continuare execuţiei decât în condiţii de calitate. Acesta are un rol important și în procesul de recepționare a lucrărilor de construcții, dirigintele de șantier fiind specialistul care asigură secretariatul comisiei.

Dirigintele de şantier este o persoană tehnică, calificată şi autorizată de statul român.

Găseşti aici diriginte şantier Tunari , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Otopeni , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Baloteşti , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Pipera , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Voluntari , Ilfov .

Găseşti aici diriginte şantier Corbeanca , Ilfov .