Lulea Marius Dorin

Lulea Marius Dorin este inginer constructor, absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

După absolvirea studiilor de bază a mai urmat studii aprofundate de specialitate(echivalent master la momentul respectiv) Tehnologii Speciale în Construcții.

În anul 2022 acesta a devenit doctor în construcții și instalații cu o teză axată pe securitatea la incendiu a construcțiilor- Cercetări privind interacțiunea sistemelor de protecția activă la incendiu a clădirilor, un studiu realizat pe parcursul a 4 ani și care a implicat publicarea de articole în reviste științifice cu recunoaștere internațională.

Lulea Marius Dorin este unul dintre cel mai pregătiți specialiști constructori din România, autor a mai multe cărți în domeniul inginiei construcțiilor(Scenariul de Securitate la Incendiu, Proiectarea Construcțiilor. Fundații, Proiectarea Construcții. Ghid Proiect Tehnic, Certificatul Energetic pentru Clădiri, Proiectarea Construcțiilor. Instalații pentru securitatea la Incendiu).

El și autorizat/atestat ca și auditor energetic de grad I, verificator de proiecte pe mai multe cerințe fundamentale(securitatea la incendiu, igienă, sănătate și protecția mediului, economie de energie și izolare termică, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului), expert tehnic pe mai multe cerințe fundamentale (securitatea la incendiu, igienă, sănătate și protecția mediului, economie de energie și izolare termică, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului), diriginte de șantier pe construcții, edilitare și instalații.

Experiența în domeniul ingineriei este una complexă, așa cum se vede mai sus și se referă la aproximativ 10.000 de proiecte în care a fost implicat.

Citiți și acest articol cu un îndemn pe care Lulea Marius Dorin îl face către cei din domeniu sau tinerii care doresc să urmeze o carieră.

Lulea Marius Dorin a realizat cursuri pentru peste 1.000 de arhitecți și ingineri care dorit să se pregătească pentru examenele de diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția, verificatori de proiecte sau experți tehnici. Marea majoritate a acestora au și reușit să facă acest lucru.