Preț Proiectare Construcții

pret_proiectare_constructii

Preț proiectare construcții – acestea diferă în funcție de complexitatea proiectului tehnic, de nivelul de detaliere, de tipul de construcție, de valoarea investiției, de complexitatea procesului de autorizare.

Care sunt factorii care influențează costul de proiectare?

Prețul pentru proiectarea construcțiilor poate varia în funcție de o serie de factori, precum complexitatea proiectului, dimensiunea construcției, echipa de proiectare implicată, perioada de timp necesară pentru finalizarea proiectului și așa mai departe.

Un alt factor important îl reprezintă experiența echipei de proiectare și capacitatea acesteia de a soluționa operativ problemele complexe ce pot apărea pe parcursul lucrărilor de construcții.

În general, prețul pentru proiectarea construcțiilor va include următoarele aspecte:

 1. Studiul de fezabilitate și evaluarea preliminară a terenului și a construcției
 2. Proiectul arhitectural, care include planurile și desenele construcției
 3. Proiectul structural, care include calcularea și dimensionarea elementelor de structură ale construcției
 4. Proiectul de instalații, care include planurile pentru sistemul de încălzire, ventilare, aer condiționat, electric și de plomberie
 5. Documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor și avizelor necesare pentru construcție
 6. Consultanță tehnică pe parcursul procesului de construcție.

Este important să rețineți că prețul pentru proiectarea construcțiilor poate varia semnificativ în funcție de complexitatea proiectului și de necesitățile specifice ale clienților. De aceea, este important să solicitați o ofertă personalizată de la echipa de proiectare, pentru a înțelege exact ce servicii sunt incluse și care este prețul final.

Preț proiectare construcții

doi ingineri pe șantier

Proiectarea unei construcții implică șase etape principale:

 1. documentație tehnică pentru obținerea certificatului de urbanism;
 2. documentația tehnică pentru obținerea avizelor , acordurilor și autorizațiilor menționate în certificatul de urbanism;
 3. documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire;
 4. proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;
 5. asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor de construții;
 6. participarea la recepționarea lucrărilor de construcții.

Construcțiile pot fi de mai multe tipuri și prețul depinde acest lucru: construcții civile, construcții industriale, construcții agricole, construcții edilitare și de rețele, construcții de infrastructură rutieră drumuri și poduri.

În general aceste prețuri proiectare construcții variază între 3% și pot ajunge până la 7% din valoarea unei investiții.

Prețul de proiectare pentru construcțiile civile

complex de locuințe

Prin construcții civile se înțeleg următoarele construcții: locuințe, clădiri de turism, clădiri administrative, clădiri de învățământ, clădiri de sănătate, clădiri de cultură, clădiri de cult, ș.a.m.d..

Pentru aceste tipuri de clădiri prețul de proiectare este aproximativ următorul, el fiind influențat de valoarea investiției (la valori mai ridicate prețul poate scădea semnificativ):

 1. proiectare arhitectură: 5 euro / mp +TVA ;
 2. proiectare structură: 5 euro/mp + TVA;
 3. proiectare instalații: 5 euro/mp +TVA;
 4. coordonarea proiectului și obținerea avizelor și autorizațiilor: 3 euro/mp + TVA;
 5. reaalizarea de prezentări realistice ale proiectului: 3 euro / mp + TVA.

Facem precizarea că proiectele tehnice în general au și o valoare minimă, spre exemplu un proiect pentru o casă nu poate fi mai puțin de 1.500 de euro.

La aceste costuri principale investitorul trebuie să știe că trebuie să mai suporte:

 1. costul taxelor și tarifelor practicate de către avizatori, inclusiv taxa de emitere a autorizației de construire;
 2. costul studiilor specifice precum: studiul geotehnic, studiu aeronautica, studiile pentru obținerea avizelor de mediu, apele române, ș.a.m.d…

Din experiență costul de autorizare dublează prețul proiectării.

Administrare

Calculator Estimativ Preț Proiectare

Tip clădire:
Suprafață construită: m2
0

Care este prețul de proiectare pentru o casă de 150 de metri pătrați?

Haideți să vă oferim și un exemplu. Să spunem că avem o casă de 150 metri pătrați. În acest caz prețul de proiectare complet este de 3.150 de euro, preț la care se adaugă TVA.

Acest preț cuprinde costurile pentru proiectele de arhitectură, rezistență, instalații, documentația pentru obținerea autorizației de construire și asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor.

În general există 4 faze principale de plată:

 1. plată inițială la demararea proiectului;
 2. plată la depunerea avizelor și acordurilor;
 3. plată la depunerea dosarului de autorizație de construire;
 4. plată la predarea proiectului tehnic;
 5. plată etapizată pe parcursul execuției lucrărilor de construcții.

Atenție să nu se confunde asistența tehnică a proiectantului cu serviciul de dirigenție de șantier, acesta din urmă fiind o verificare realizată de un specialist atestat.

Care este rolul fiecărui specialist din echipa de proiectare?

Rolul arhitectului este de a proiecta și planifica spațiile și structurile, în conformitate cu nevoile și cerințele clienților, selectând materialele și echipamentele adecvate și coordonând cu echipele de proiectare și constructorii pentru a asigura finalizarea proiectului conform planurilor și specificațiilor.

Rolul inginerului structurist este de a proiecta și calcula structurile și fundațiile necesare pentru a susține greutatea și sarcinile implicate în construirea clădirilor și altor structuri, colaborând cu arhitectul și echipele de proiectare și construcție pentru a se asigura că structurile sunt construite în conformitate cu planurile și specificațiile.

Rolul inginerului instalator și electrician este de a proiecta și implementa sistemele de instalații electrice, sanitare, de încălzire, ventilare și aer condiționat necesare pentru a asigura confortul și siguranța în clădiri și alte structuri, colaborând cu arhitectul și echipele de proiectare și construcție pentru a se asigura că sistemele sunt construite în conformitate cu planurile și specificațiile și că sunt integrate în mod corespunzător în structura clădirii.