Produse software pentru construcţii

 • Ideal Proiect A.E. S.R.L. dezvoltă produse proprii pentru domeniul construcţiilor.

Dintre cele mai cunoscute putem aminti:

 • TermoExpert: software pentru certificarea şi auditarea energetică a construcţiilor;
 • Scenariu Securitate Incendiu: software pentru întocmirea scenariilor de securitate la incendiu;
 • Idcon: software util pentru calcule inginereşti pentru structurişti.

Termoexpert – reprezintă un produs software care nu trebuie să lipsească nici unui auditor energetic. El reprezintă o unealtă indispensabilă pentru elaborarea certificatelor energetice precum şi auditurilor energetice.

Termoexpert, software pentru certificate şi audituri energetice, poate fi descărcat şi utilizat gratuit o perioadă limitată de timp.

Descarcă de aici Termoexpert.

Ce poate face Termoexpert:

 • calcul şi elaborare certificat energetic;
 • calcul şi elaborare audit energetic;
 • calcul şi elaborare breviar de calcul G.

Scenariu Securitate Incendiu – reprezintă un produs software care nu trebuie să lipsească de pe calculatorul nici unui specialist proiectant pe cerinţa fundamentală securitatea la incendiu. El reprezintă o unealtă indispensabilă pentru întocmirea scenariilor de securitate la incendiu, ţinând cont de toate prevederile legale necesare a fi implimentate.

Scenariu Securitate Incendiu, software pentru cerinţa fundamentală securitatea la incendiu, poate fi descărcat şi utilizat în mod gratuit o perioadă determinată de timp. Trimiteţi email şi veţi primi codul de activare.

Descarcă de aici: Scenariu Securitate Incendiu .

Ce poate face Scenariul de Securitate la incendiu:

 • întocmeşte Scenariul de securitate la incendiu şi permite exportul documentului în format Word;
 • te ajută să faci verificarea proiectelor la cerinţa fundamentală securitatea la incendiu;
 • întocmeşte Expertiza tehnică pe cerinţa fundamentală securitatea la incendiu;
 • întocmeşte referatul verificatorului de proiecte;
 • calculează cu uşurinţă sarcina termică specifică pe compartimente şi spaţii.

Idcon – reprezintă un produs software destinat inginerilor structurişti. El foloseşte dimensionării uşoare a elementelor din lemn, beton armat şi metalice.

Idcon, software pentru inginerii structurişti, poate fi descărcat şi utilizat în mod gratuit, fără nici o pretenţie.

Descarcă de aici: IDCON .

Ce poate face Idcon:

 • stabilire grosime placă din beton armat, stabilire armătură sau capacitate portantă placă din beton armat;
 • stabilire secţiuni grinzi din beton armat, stabilire mod de armare -simplă sau dublă, stabilire capacitatea portantă grinzi din beton armat, calcul la forţă tăietoare pentru dimensionare etrieri;
 • stabilire secţiuni stâlpi din beton armat, determinare mod de armare, stabilire capacitate portantă stâlpi din beton armat;
 • dimensionări îmbinări metalice cu şuruburi sau sudură;
 • dimensionare elemente metalice supuse la compresiune, încovoiere sau întindere;
 • evaluare încărcări plăci din beton armat sau pereţi;
 • dimensionare zid de sprijin;
 • dimensionare fundaţie continuă;
 • dimensionare fundaţie izolată;
 • dimensionare piloţi-pereţi mulaţi;
 • dimensionare elemente din lemn: popi, căpriori, pane.