Proiectare construcţii şi obţinere autorizaţie de construire

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. are în componenţă o echipă completă de proiectanţi(arhitecţi şi ingineri) pe toate specializările necesare întocmirii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire, a avizelor aferente şi a documentaţiei de proiect tehnic, caiete de sarcini şi detalii de execuţie.

Putem asigura servicii ca și proiectant general sau putem furniza proiect pe specialitățile necesare.

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L.  oferă servicii complete de proiectare pentru:

 • proiectare construcţii civile, industriale şi agricole:
  • proiectare locuinţe unifamiliale sau colective;
  • proiectare blocuri de locuinţe;
  • proiectare clădiri de birouri, administrative;
  • proiectare clădiri de turism, pensiuni şi hoteluri;
  • proiectare clădiri de comerţ şi spaţii comerciale;
  • proiectare spaţii-hale pentru producţie şi depozitare;
  • proiectare clădiri de educaţie-învăţământ, grădiniţe, creşe, şcoli, licee şi centre universitare;
  • proiectare clădiri administrative publice;
  • proiectare clădiri industriale;
  • proiectare clădiri agricole;
  • proiectare construcţii funciare;
  • proiectare instalații cu rol în securitatea la incendiu a construcțiilor;
 • construcţii de drumuri, străzi şi elemente aferente(rigole, podeţe, poduri, etc…);
  • proiectare drumuri;
  • proiectare străzi;
  • sistematizare verticală;
  • proiectare trotuare, alei;
  • proiectare sistem preluare ape pluviale prin sistem canalizare sau rigole;
  • proiectare poduri şi podeţe;
 • construcţii edilitare:
  • proiectare reţele de alimentare cu apă;
  • proiectare gospodărie de tratare a apei;
  • proiectare sistem de canalizare preluare ape menajere;
  • proiectare gospodării de apă pentru stingerea incendiilor;
  • proiectare staţie de epurare.

Iată aici găseşti Arhitect Tunari .

Iată aici găseşti Arhitect Otopeni .

Iată aici găseşti Arhitect Baloteşti .

Iată aici găseşti Arhitect Ştefăneşti .